Μηχανολογικές Υπηρεσίες

Η Marine Technical Experts

Μηχανολογικές Υπηρεσίες στο πλοίο

Μυστικό της επιτυχίας μας συνιστά το γεγονός, πως "αντιμετωπίζουμε" όλους τους κινητήρες ως διαφορετικές "προσωπικότητες". Πιστεύουμε, ότι ακόμη και δύο κινητήρες του ίδιου τύπου από τον ίδιο κατασκευαστή είναι εντελώς διαφορετικοί και επομένως εφαρμόζουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για να επιτύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας για κάθε τύπο κινητήρων, δίχρονων και τετράχρονων γεννητριών ντίζελ, βοηθητικών κινητήρων, ηλεκτρικών κινητήρων και υπερσυμπιεστών. Έτσι, μπορούμε να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις σε μεταφορείς πλοίων ξηρού φορτίου, δεξαμενόπλοια, OO-Ore/Oil carriers, OBO-Ore/Bulk/Oil carriers, Tweendeckers/MPP, Reefer, Ro/Ro-Roll on Roll off vessels, PCC/PCTC - Pure car and pure car/truck carrier, Containership, LNG-Linquified Natural Gas Carriers, LPG-Liquified, Petroleum Gas Carriers, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια και σκάφη αναψυχής.

 • Γενική Επισκευή Κύριας Μηχανής
 • Alpha Lubricator
 • Έμβολα
 • Χιτώνια
 • Βαλβιδοφόροι (επισκευη)
 • Κουζινετα βασεως
 • Κουζινέτα διωστήρων
 • Κουζινέτα σταυρού και πείρος (επιθεωρηση και αντικατασταση)
 • Διωστήρες
 • Έδρανα ωθήσεως
 • Μηχανισμοί λειτουργίας βαλβίδας εξαγωγής
 • Αντλίες πετρελαίου (επισκευή & ρύθμιση)
 • Κύριες βαλβίδες εκκίνησης
 • Διανομείς αέρα εκκίνησης
 • Βαλβίδες προκινήσεως κυλίνδρων
 • Κεφαλές εμβόλου
 • Stuffing box (στυπιοθαλαμος) εμβόλου
 • Οδηγοί ευθυντηρίας εμβόλου (επιθεώρηση & αντικάσταση)
 • Αλυσίδες εκκεντροφόρου & διάδρομοι οδηγών
 • Εκκεντροφόροι (επιθεώρηση & αντικατάσταση κουζινέτου)
 • Κουζινέτα/μπούσες εκκεντροφόρου και οδηγοί roller
 • Καυστήρες πετρελαιου
 • Ψυγεια Αερος
 • Περιχιτώνια ψύξεως
 • Ψυγεία λαδιου
 • Shock absorber (επισκευή)
 • Βίδες βάσεως μηχανής (επιθεώρηση & σφύξιμο)
 • Βίδες συγκρατήσεως σύσφιξης σώματος μηχανής (σφύξιμο – αντικατάσταση)
 • Honing επί τω πλοίω και στο μηχανουργείο (με χρήση του μηχανηματος της Chris-Marine)
 • Ηλεκτρομηχανή - Γενική Επισκευή
 • Ηλεκτρομηχανή - Top Overhauling
 • Υπερπληρωτές αέρος (επισκευή)
 • Αντλίες πετρελαίου (επισκευή & ρύθμιση)
 • Καυστήρες πετρελαίου (επισκευή & ρύθμιση)
 • Εκκεντροφόροι (μετρήσεις, αντικατάσταση μπουσών)
 • Αντλίες λαδιου (επισκευή)
 • Αντλίες νερού (επισκευή)
 • Ψυγεία Αέρος (επισκευή)
 • Ευθυγραμμίσεις μηχανών με γεννητρια
 • Λάστιχα βάσεως μηχανής (αντικατάσταση)
 • Κουζινέτα γεννητριας (επιθεώρηση & αντικατάσταση)
 • Αντικατάσταση στροφάλων
 • Σκληρομετρηση στροφάλου
 • Αλλαγή κουζινέτων βάσεως
 • Βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής (ρεκτιφιε)
 • Έδρες εισαγωγής και εξαγωγής (ρεκτιφιε)
 • Αντλίες τροφοδότησης πετρελαίου
 • Έλεγχος ευθύτητας στροφάλου
 • Honing χιτωνίων
 • Επισκευή ατμοστρόβιλου
 • Αεροσυμπιεστές
 • Γραναζωτές αντλίες
 • Φυγοκεντρικές αντλίες
 • Κοχλιωτές αντλίες
 • Αντλίες έρμας (ballast)
 • Αντλίες θαλάσσης
 • Αντλίες ψύξεως κυλίνδρων
 • Αντλίες τροφοδοσίας πετρελαίου
 • Επιστόμια θαλάσσης
 • Επιστόμια λέβητος ατμού
 • Επιστόμια δικτύων
 • LPG αντλίες φορτίου
 • Φυγοκεντρικές αντλίες φορτίου
 • Ασφαλιστικά φορτίου
 • Επιστόμια φορτίου και έρμας (ballast)
 • Βαρούλκα αγκυρών και κάβων
 • Υδραυλικές μπουκάλες