Έργα

Η Marine Technical Experts

case studies

Εδώ στην Marine Technical Experts, αναλαμβάνουμε δύσκολα έργα και στο μηχανουργείο και πάνω στο πλοίο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποια έργα για τα οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι.