Επισκευή Βαρούλκου Άγκυρας

Η Marine Technical Experts
εκτέλεσε επιτυχώς την επισκευή ενός βαρούλκου άγκυρας.

Η Marine Technical Experts έχει εκτελέσει επιτυχώς πολλές επισκευές βαρούλκων άγκυρας. Μία απο αυτές ήταν η επισκευή του βαρούλκου σε ένα φορτηγό πλοίο αργού πετρελαιου. Οι μηχανικοί μας, αποσυναρμολόγησαν το βαρούλκο, επισκεύασαν τον άξονα, κατασκέυσαν καινουρια κουζινέτα, έλεγξαν την ευθυγράμμιση όλων των κομματιών. Έγινε μέτρηση κουζινέτων και λοιπών ανταλλακτικών και έπειτα έγινε η συναρμολόγηση του βαρούλκου με αποτέλεσμα να φαίνεται και να λειτουργεί σαν καινούριο.

Στοιχεια Έργου

  • Έργο Επισκευή Βαρούλκου Άγκυρας στο πλοίο
  • Κατηγορία Επισκευές Βαρούλκων
  • Στάδιο : Ολοκληρωμένο