Εγκατάσταση Καινούριας Μηχανής

Η Marine Technical Experts
Εγκατέστησε επιτυχώς έναν καινούριο κινητήρα

Η Marine Technical Experts μπορει να ολοκληρώσει επιτυχώς πολλά απαιτητικά έργα, όπως την εγκατάσταση ενός καινούριου κινητήρα. Το πιο πρόσφατο έργο μάς ήταν μια Ηλεκτρομηχανή M.A.N 23/30H. Οι μηχανικοί μας, αφού έλυσαν την μηχανή, έβγαλαν το μπλόκ και το στρόφαλο και τα προώθησαν στη στεριά. Έπειτα, εγκατέστησαν το καινούριο μπλόκ, στρόφαλο και τα υπόλοιπα κομμάτια ( διωστήρες, εκκεντροφόρο, κεφαλές κτλ) διασφαλίζοντας οτι όλα είναι σωστά τοποθετημένα και ευθυγραμμισμένα.

Στοιχεια Έργου

  • Έργο Εγκατάσταση Καινούριας Μηχανής
  • Κατηγορία Εγκατάσταση Μηχανής
  • Στάδιο : Ολοκληρωμένο